Phản hồi

An Nhiên - Chương 11

Đề nghị tg cho na9 khác . Cho tên hoàng thượng đi hỏa táng 😡😡

24like
34 tuần trướcTrả lời
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để bình luận nhé!

Thả một chiếc bình luận của bạn...

sent

Nguyễn Minh Châu

Ghét thật

0like
2 tuần trước
10 tuần trước
12 tuần trước

Phạm Hà Trang

ghét thật

0like
12 tuần trước
16 tuần trước

Hiên Lê

Đồng tình

0like
16 tuần trước

Bùi Nguyên

Đồng ý

0like
18 tuần trước

P JM

Ôi nhiều lúc tôi khâm phục mấy ông tác giả ghê dể đọc giả thích không chịu muốn đọc giả ném đá không à 🤔🤔

0like
23 tuần trước

Nguyễn Thảo

Đồng ý

0like
24 tuần trước

Vi Hoàng

Đồng ye

3like
33 tuần trước
33 tuần trước