Phản hồi

Sdonky tibbers - Chương 10

Di truyền Menđen: cha, mẹ dị hợp trội đẻ con đồng hợp lặn

0like
5 tuần trướcTrả lời
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để bình luận nhé!

Thả một chiếc bình luận của bạn...

sent