Trợ giúp

Nội dung của tôi đã bị xoá

Tại sao nội dung của tôi bị xoá?

Nội dung của bạn bị bên thứ ba báo cáo vi phạm Chính sách điều khoản của Weeboo. Nội dung khi bị báo vi phạm sẽ không tự động bị gỡ bỏ. Chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện xoá bỏ nội dung không phù hợp theo các nguyên tắc sau:

  • Nội dung vi phạm Chính sách điều khoản sẽ bị xóa khỏi Weeboo.
  • Nội dung không phù hợp với mọi khán giả nhỏ tuổi có thể bị xoá bỏ hoặc giới hạn độ tuổi người xem.
  • Nội dung vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của Weeboo hoặc bản quyền của bên thứ ba sẽ bị xoá bỏ. Đồng thời tài khoản đăng tải nội dung đó có thể bị cấm sử dụng dịch vụ của Weeboo tạm thời hoặc vĩnh viễn, tuỳ vào mức độ vi phạm của tài khoản.

Kháng nghị

Chúng tôi sẽ chỉ khôi phục nội dung bị xoá trong trường hợp xảy ra nhầm lẫn và bản đánh giá lại chứng minh rằng nội dung của bạn ở trạng thái tốt vì tài khoản không vi phạm Chính sách và điều khoản của chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng nội dung bạn đăng tải không hề vi phạm bất cứ chính sách nào, bạn có thể kháng nghị bằng cách cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau qua email support@weeboo.vn

  • Tiêu đề email: Kháng cáo vi phạm - Mã vi phạm #
  • Nội dung email: Vì sao bạn tin rằng nội dung của bạn không vi = Chính sách điều khoản của Weeboo?
  • Đính kèm file chứng minh (nếu có)

Tài khoản của tôi bị ngưng hoạt động

Tại sao tài khoản của tôi bị ngưng hoạt động?

Bằng việc đăng tải nội dung lên Weeboo, bạn đã đồng ý tuân thủ Chính sách điều khoản của Weeboo.Weeboo không bắt buộc phải gửi cảnh báo cho bạn trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Các trường hợp vi phạm chính sách nhiều lần hoặc nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Weeboo.

Kháng nghị

Chúng tôi sẽ chỉ khôi phục nội dung bị xoá trong trường hợp xảy ra nhầm lẫn và bản đánh giá lại chứng minh rằng nội dung của bạn ở trạng thái tốt vì tài khoản không vi phạm Chính sách và điều khoản của chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng nội dung bạn đăng tải không hề vi phạm bất cứ chính sách nào, bạn có thể kháng nghị bằng cách cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau qua email support@weeboo.vn

  • Tiêu đề email: Kháng cáo vi phạm - Mã vi phạm #
  • Nội dung email: Vì sao bạn tin rằng nội dung của bạn không vi = Chính sách điều khoản của Weeboo?
  • Đính kèm file chứng minh (nếu có)