back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

7 Ngày Đếm Ngược

Hoàn tất
view count93.2K
follow count1.5K
comment count1K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
100 Đánh giá

Haizz! Nếu bạn chỉ còn 7 ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Cục tử vong trên thiên giới bắt đầu thử nghiệm việc thông báo thời gian chết, 7 ngày ngắn ngủi, cho dù bạn từng sống ở trên đỉnh nhân sinh hay giãy giũa để sống. Ràng buộc trong lòng, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng tiếc... Chết thế nào thực ra không quan trong, quan trọng là sống như thế nào! Toàn bộ nội dung do A Ke Wen Hua Official đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!