back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Minh Chủ Đại Nhân, Nhận Nuôi Ta Đi

Còn tiếp
view count195.6K
follow count3.9K
comment count3.1K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
171 Đánh giá

Võ lâm minh chủ Úc Triển Thần, vì một bức thư bị chuyển sai mà dẫn đến họa lớn cho võ lâm, triều đình rối ren, bản thân cũng rơi vào nguy hiểm. Để đổi lại sai lầm năm đó, Úc Triển Thần may mắn còn sống đã dùng mật pháp của ma giáo để quay lại 10 năm trước, tìm Cố Tiểu Ảnh thân thế thần bí, giúp đánh cắp mật hàm. Cố Tiểu Ảnh dựa vào thân phận kẻ phản đồ của ma giáo mà ở bên Úc Triển Thần 10 năm. Trên đường, nàng cố gắng hết sức để có được lòng tin của Úc Triển Tần, tìm cơ hội để đánh cắp.... Toàn bộ nội dung do iQiyi Studio đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!