back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Ngũ Quyển Thần Thú Lục: Vong Ưu Truyện

Hoàn tất
view count406.7K
follow count6.1K
comment count7.1K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
271 Đánh giá

Sơ Lưu Hỏa nửa người nửa thú ở nhân gian dùng Giải Ưu Linh giúp con người chế tạo ra giấc mộng đẹp để đôi lấy dương thọ, chỉ vì để kéo dài tính mạng cho thượng thần Phượng Lý kiếp trước đã vì nàng mà phản bội cả thiên giới. Hỏa Hỏa và luyện yêu sư Mạnh Nguyên gặp nhau ở Hoắc Sơn thôn, vì nhiệm vụ vì dân trừ yêu của minh, Mạnh Nguyên phải thu phục Hỏa Hỏa cướp dương thọ con người. Hai người gặp nhau đã vong tình, nhưng Hỏa Hỏa không chịu sự an bài của số mệnh... Toàn bộ nội dung do iQiyi Studio đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!