back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Nương Tử Giá Đáo

Còn tiếp
view count129.6K
follow count2.9K
comment count1.7K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
49 Đánh giá

Đào Ức Vân là đại tiểu thư Nhân Tâm Đường ở Biện Kinh, tự nguyện gả cho kẻ ăn không ngồi rồi nổi tiếng thành Lâm An - Tiết Nghị khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Kỳ lạ là tên Tiết Nghị này không phải là công tử quần áo lụa là mà lại là tên ngốc bạch ngọt, nhưng tên ngốc bạch ngọt này sao lại chọc người như vậy, khiến cho cô đỏ mặt hết lần này đến lần khác. Toàn bộ nội dung do Comic At Manmiao đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!