back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Phong Yêu Bút Lục

Hoàn tất
view count18.7K
follow count383
comment count332

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
56 Đánh giá

Ngàn vạn năm trước, yêu ma hoành hành, hủy đi bao nhiêu quốc gia cơ nghiệp, tàn sát thiên hạ bá tánh, lê dân khổ không thể nói nên lời. Lúc này, phong yêu sư đúng thời cơ mà sinh ra đời, cùng yêu ma quỷ quái chém giết ngàn năm chẳng phân cao thấp. Sau Phật giáo truyền vào trung thổ, yêu ma tiêu vong, phong yêu sư cũng tiềm ẩn. Ngàn vạn năm sau, tam cẩu ăn lấp mặt trời, yêu ma một lần nữa hiện thế, sát kiếp sắp thổi quét nhân gian. Phong yêu sư đã bị xuống dốc cực kỳ, làm thế nào mới cứu vớt cõi trần gian đây? Toàn bộ nội dung do Xianyu Studios đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!