back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Thầy Lang Nhỏ Của Tướng Quân

Hoàn tất
view count625.5K
follow count7.2K
comment count7.3K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
182 Đánh giá
Top 5 nữ cường bá đạo

Nàng là chiến thần, nàng là tu la, nàng là linh hồn dũng mãnh của 10 vạn quân, bản chất nũng nịu. Chàng là hiệp khách, chàng là thần y, chàng giản dị nhưng thâm hiểm, ấm áp, dịu dàng như ngọc, trung thành gan dạ tình nghĩa. Chàng cố tiếp cận nàng. chữa bệnh, chăm sóc cho nàng. Rồi dần yêu nàng. Toàn bộ nội dung do A Ke Wen Hua Official đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!