back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Thịnh Sủng Cẩm Tú Chinh Đồ

Hoàn tất
view count3.9M
follow count24.2K
comment count42.2K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
1239 Đánh giá
Top 1 nữ cường bá đạo

Lần đầu gặp mặt, Tần Linh cởi bỏ y phục của Gia Cát Vân, mặc y phục của mình lên. Lần thứ 2 gặp mặt, Tần Linh cởi bỏ từng lớp y phục của mình: "Ngươi có đi không hả? Không đi ta sẽ hét lên là ngươi thất lễ đó!". Lần 3 gặp mặt, Tần Linh cười nói với y: "Cái chuyện cởi bỏ y phục này, lần một lần hai rồi quen ngay, làm tới đi!" Gia Cát Vân nói y chưa từng gặp người con gái nào mặt dày như thế. Toàn bộ nội dung do Huoxing Studio đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!