back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Trên Người Ta Có Rồng

Còn tiếp
view count901.2K
follow count2.6K
comment count18.6K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
408 Đánh giá

Nhất đại thiên giới đế sư trở lại thời cao trung nhưng lại phát hiện trên người có một con rồng? Kiếp trước, hắn còn non yếu nên phục tùng mọi thứ, nhưng kiếp này, hắn chỉ chấp niệm duy nhất một điều: Ta sinh là vương, cớ sao phải đứng dưới kẻ khác? Toàn bộ nội dung do DaoShang Project Offical đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!