back
reportBáo cáo
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để đánh giá nhé!

Bạn có chắc chắn muốn hủy theo dõi truyện này!

Vong Ưu Lệnh

Hoàn tất
view count376.3K
follow count4.3K
comment count3.7K

5

ratingratingratingratingratingratingratingratingratingrating
140 Đánh giá
Top 1 nữ cường hoàn thành

Hoàng Quý Phi - Phượng Thoa, kiếm tu, sau lưng chôn dấu một tâm tư. "Lâu chủ, ngài chưa muốn quên chuyện cũ sao?” Toàn bộ nội dung do A Ke Wen Hua Official đăng tải. Đó là quan điểm và quyền quyết định của người đăng tải, không thể hiện lập trường của Weeboo.

open
logo

Bạn vui lòng sử dụng ứng dụng Weeboo để tặng nhé!